De Lichtjesroute Leidsche Rijn wordt georganiseerd door zes kerken in Leidsche Rijn.

De Fakkel

De Fakkel is een jonge dynamische kerk in Leidsche Rijn. Onze naam, Familiekerk, zegt al dat wij onderlinge contacten van groot belang vinden en als een warm en gezond gezin (familie) willen functioneren. Wij willen een kerk zijn die mensen in Leidsche Rijn en omstreken wil bereiken, opbouwen en toerusten, zodat zij de liefde van Jezus Christus op een frisse, eigentijdse en krachtige manier zullen ervaren en weer doorgeven. In andere woorden, Fakkeldragers!

GKV Leidsche Rijn

Wij zijn christenen die samen een hechte gemeente vormen in Leidsche Rijn, waarin jonge gezinnen en ouderen het rijkst vertegenwoordigd zijn. Wij geloven dat God voor ons zorgt en ons leven leidt. We geloven dat we door Jezus een levende relatie met God hebben. We geloven dat wat in de Bijbel staat Gods woorden zijn, die Hij ook nu nog tot ons wil spreken. Vanuit de liefde die God voor ons heeft, willen wij leven, in onze eigen levens en samen als boers en zussen in het geloof.

PKN De Marekerk

De Protestantse Wijkgemeente is een levendige gemeente in De Meern, die samenkomt in de Marekerk aan de Zandweg in De Meern. Wij willen een open deur en een geestelijk dak te bieden aan ieder die bij ons binnenkomt.

De Marekerk wil betekenisvol zijn voor jou/u, haar leden en haar omgeving. Als kerk hebben wij een missie, het gaat om de bezieling door ons gezamenlijk geloof in God en Jezus Christus en Zijn bevrijdende invloed. We hebben uitgesproken dat we er voor elkaar willen zijn als een zorgzame gemeenschap en dat we verbinding gaan maken met mensen en organisaties buiten de kerk. De Marekerk als kloppend hart in De Meern en omgeving.

De Rank

Baptistengemeente De Rank is een eigentijdse en groeiende kerk in het hart van Leidsche Rijn. Zowel jonge gezinnen, (jong)volwassenen als ouderen vinden hun weg wekelijks naar ons. Bezoekers ervaren onze zondagse diensten als blijde, duidelijke en betekenisvolle samenkomsten met een persoonlijke en ontspannen sfeer. Vaak reden genoeg om nog eens terug te komen.

Baptistengemeente De Rank is in 1957 ontstaan uit een groep mensen uit de wijk Zuilen als Baptistengemeente Utrecht-Noord. Al snel groeide die groep uit tot een warme en actieve gemeenschap van mensen waar anderen, in en buiten Utrecht, zich bij aansloten.

Parochie Licht van Christus

De Rooms Katholieke parochie Licht van Christus omvat de wijken Veldhuizen, De Meern, Parkwijk-Langerak, ’t Zand, Leidsche Rijn-Centrum, Terwijde, Vleuten, Vleuterweide en Haarzuilens (kortom de voormalige gemeente Vleuten-De Meern en Utrecht-Leidsche Rijn).

Het is een levende gemeenschap. Zij groeit met de dag door de vele nieuwe bewoners uit alle delen van Nederland, en van over de grenzen.

We zijn een open en gastvrije kerk met vele enthousiaste medegelovigen en medewerkers.

RijnWaarde

RijnWaarde gelooft dat een mens houvast nodig heeft. Daarom willen wij een gemeenschap zijn met oog voor elkaar en oog voor onze naasten. Het is namelijk een bijbelse opdracht dat we omzien naar elkaar. En net als overal, zijn ook in een kerk mensen heel verschillend, en het is ook een bijbelse opdracht om elkaar te aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardde.

Daarbij zien we het als een uitdaging om eigentijds te zijn. Niet om modieus te doen, maar om de boodschap van het evangelie maximaal recht te doen. Het evangelie is namelijk nog steeds voor iedereen, ook voor de mens van vandaag. Wat de boodschap betreft doen we geen water bij de wijn, maar die boodschap brengen we wél zo aansprekend mogelijk.

Want voor veel mensen is het het beeld van de traditionele kerk vooral een gesloten cultuur met hoge drempels. Een ontoegankelijk huis waarin alleen insiders zich thuis en begrepen voelen. RijnWaarde wil dit gevoel doorbreken en bij mensen de schroom overwinnen om over die drempel te stappen. De deur staat wagenwijd open voor iedereen. Je mag je echt welkom weten, wie en wat je ook bent!